Contact

BANGKOKTHAICUISINE

Address

Branch 1: 115 K1 Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội

Chi nhánh 1: 115 K1 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

Tel: 04.665.222.77

Branch 2: 116 Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

Chi nhánh 2: 116 Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.665.090.55

Facebook: www.facebook.com/amthucbangkok.giangvo